Stawki podatki od nieruchomości

Projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzn

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File wyniki.pdf