Stawki podatku od nieruchomości w 2011 roku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

File Projekt uchwały
 
File uzasadnienie projektu
 
File wynik konsultacji