Stypendia sportowe

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Jaworzna dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

File projekt uchwały
 
File załącznik nr 1
 
File załącznik nr 2
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji