Teatr Sztuk - Statut

Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie".

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji