Termin opłat za gospodarowanie odpadami

Projekt uchwały RM w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji