Transport gminny - opłaty

Projekt uchwały RM w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji