Uchwała budżetowa na 2011

Projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na 2011 r. miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File wynik konsultacji.pdf