Ulica adm. Andrzeja Karwety

Projekt uchwały RM w sprawie nadania drodze wojewódzkiej nazwy ulica adm. Andrzeja Karwety.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji