Ulica Braci Gutmanów

Projekt uchwały w w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Braci Gutmanów.

File projekt uchwały
 
File załącznik: szkic sytuacyjny
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji