Ulica Dąbrowszczaków

Projekt Uchwały RM w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - ul. Dąbrowszczaków położonej na terenie Gminy Miasta Jaworzna i wyłączenia jej z użytkowania.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File formularz zgłosz opini.odt
 
File wyniki.pdf