Ulica Drogowców

Projekt uchwały RM w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Drogowców

File projekt uchwały
 
File szkic sytuacyjny
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji