Ulica Inwestycyjna

Projekt uchwały w w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Inwestycyjna.

File projekt uchwały
 
File załącznik: szkic sytuacyjny
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji