Ulica Jana Pawła II

Projekt uchwały RM w sprawie nadania drodze krajowej nazwy ulica Jana Pawła II.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji