upoważnienie dla Dyr. MZNK

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wyniki_konsultacji.pdf