Upoważnienie Dyrektorów Miejskich Jednostek

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, stanowiących dochody budżetu miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File wynik konsultacji