Usuwanie pojazdów

Projekt uchwały RM w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu uchwały
 
File wynik konsultacji