Warunki i tryby finansowania rozwoju sportu

Projekt Uchwały RM w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

File projekt uchwały
 
File załącznik do uchwały
 
File uzasadnienie
 
File wyniki konsultacji