WPGMZG

Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013 - 2017.

File projekt uchwały
 
File załączniki (spakowane)
 
File uzasadnienie do projektu