Wybór metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Projekt uchwały RM w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji