Wynajmowanie lokali mieszkaniowych

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wyniki_konsultacji.pdf