Wynajmowanie pomieszczeń

Projekt uchwały RM w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu