Wzór formularzy deklaracji

Projekt uchwały RM zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File załącznik nr 1 do uchwały
 
File załącznik nr 2 do uchwały
 
File wyniki.pdf