Wzory formularzy deklaracji podatkowych

Projekt uchwały RM w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File załącznik: wzory formularzy
 
File wynik konsultacji