Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych

Projekt uchwały RM w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu