Zasady sprzedaży samodzielnych lokali użytkowych

Projekt uchwały RM w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji