Zmiana Statutu Miasta

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statusu Miasta

File projekt
 
File wynik konsultacji