Zmiana Statutu Miasta

Projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File projekt regulaminu