Zmiany nazw ulic

Projekt uchwały RM w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji