Zasłużeni dla Miasta

Honorowy Obywatel Miasta Jaworzna

Jan Paweł II.JPGJan Paweł II

Biorąc pod uwagę historyczne zasługi papieża Jana Pawła II oraz Jego związki z naszym miastem datujące się od czasu, gdy był jeszcze Biskupem, Kardynałem — Metropolitą Krakowskim Rada Miejska w Jaworznie uchwałą nr XV/153/2003 z dnia 15 października 2003 r. nadała Janowi Pawłowi II, papieżowi honorowe obywatelstwo miasta Jaworzna.

Uchwała Rady Miejskiej

Adam Śmigielski.jpg Ksiądz Biskup Adam Śmigielski

Mając na względzie wieloletnie zasługi Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej w działaniach na rzecz społeczności miasta Jaworzna, Jego olbrzymią rolę w krzewieniu fundamentalnych zasad życia i wychowania, w tym szczególnie dzieci i młodzieży Jaworzna, pomoc w kreowaniu oblicza miasta i przykładną współpracę z samorządem terytorialnym - na wniosek Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta i Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Ciołczyka uchwałą numer XXIII/280/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. Rada Miejska w Jaworznie nadała Księdzu Biskupowi Adamowi Śmigielskiemu tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Jaworzna.

Uchwała Rady Miejskiej


Zasłużeni:

 1. Czesław Kempiński - Uchwała Rady Miejskiej
 2. Stanisław Panek - Uchwała Rady Miejskiej
 3. Marian Szumiło - Kulczycki - Uchwała Rady Miejskiej
 4. Andrzej Węglarz - Uchwała Rady Miejskiej
 5. Kazimierz Kielski - Uchwała Rady Miejskiej
 6. ks. Julian Bajer - Uchwała Rady Miejskiej
 7. Józef Micherda - Uchwała Rady Miejskiej
 8. ks.Józef Lenda -  Uchwała Rady Miejskiej
 9. Stefan Ciepliński - Uchwała Rady Miejskiej
 10. Wojciech Dziedziak -  Uchwała Rady Miejskiej
 11. Stanisław Nowakowski - Uchwała Rady Miejskiej
 12. Władysław Witek - Uchwała Rady Miejskiej
 13. Maria Pieczara - Uchwała Rady Miejskiej
 14. Teresa Smyl - Uchwała Rady Miejskiej
 15. Basia Trzetrzelewska - Uchwała Rady Miejskiej
 16. Andrzej Karweta - Uchwała Rady Miejskiej
 17. Zbigniew Kalamat - Uchwała Rady Miejskiej
 18. Jan Sierko - Uchwała Rady Miejskiej
 19. Władysław Wiśniewski - Uchwała Rady Miejskiej
 20. Janusz Guja - Uchwała Rady Miejskiej