Zmiana lokalizacji kasy
2008-10-03 14:01

Zmiana lokalizacji kasy

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku, 6 października nastąpi czasowe zamknięcie kasy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 a. Opłaty za wydanie map i wypisów z ewidencji gruntów przyjmowane będą tylko w kasie znajdującej się na Placu Górników 5. Pozostałe opłaty będzie można uiścić także w kasie mieszczącej się w budynku głównym przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Prezydent przekazał pomoc dla gminy Herby
2008-10-03 11:18

Prezydent przekazał pomoc dla gminy Herby

Dzisiaj nastapiło oficjalne przekazanie pomocy finansowej dla gminy Herby, która ucierpiała podczas sierpniowej nawałnicy. Prezydent Paweł Silbert podpisał w tej sprawie umowę z Romanem Banduchem, wójtem poszkodowanej miejscowości.

Dopłaty do ekologicznego ogrzewania
2008-10-03 10:15

Dopłaty do ekologicznego ogrzewania

Na ostatniej sesji, 25 września, Rada Miejska przyjęła aktualizację „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Jaworzna”, tym razem na lata 2009-2012. Oznacza to, że mieszkańcy Jaworzna, którzy zdecydowali, bądź zdecydują się zainstalować w swoich domach ekologiczne systemy grzewcze, już od nowego roku będą mogli ubiegać się o jednorazową dopłatę w wysokości 23 proc. kosztów urządzeń oraz ich montażu. Z każdym rokiem program cieszy się dużym zainteresowaniem jaworznian.

Strażnicy miejscy ćwiczą udzielanie pomocy
2008-10-02 14:04

Strażnicy miejscy ćwiczą udzielanie pomocy

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoszynie odbyły się wczoraj ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z elementami ratownictwa drogowego i akcji gaśniczej.

Budowa wodociągu na ulicy Sienkiewicza
2008-10-02 14:02

Budowa wodociągu na ulicy Sienkiewicza

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do kolejnego zadania wchodzącego w skład projektu „Rynek od. Nowa”. Po zmodernizowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Sławkowskiej podobne prace będą prowadzone na ulicy Sienkiewicza.

Razem walczymy z rakiem
2008-10-02 12:09

Razem walczymy z rakiem

Hospicjum Homo Homini im. Brata Alberta w Jaworznie rozpoczyna I edycję „Terapii grupowej metodą Simontona” przeznaczoną dla osób z chorobą nowotworową lub inną chorobą zagrażającą życiu. „Razem walczymy z rakiem” - to hasło przewodnie terapii włączającej w onkologiczne leczenie chorych, techniki wyobrażeniowe redukujące stres chorego, i motywujące go do walki z chorobą. Terapia prowadzona jest przy wsparciu rodzin i bliskich osób chorujących.

2008-06-05 13:02

Rekreacja

Jaworzno posiada wiele ośrodków rekreacyjnych. W kilkunastu obiektach sportowych, czynnych sezonowo jak i całorocznie, można spędzić czas wolny i zadbać o kondycję fizyczną. Atrakcyjnymi miejscami wypoczynku w Jaworznie są przede wszystkim Ośrodek Sportów Wodnych „Sosina”, baza nurkowa, ośrodek hippiczny oraz kręgielnia. Mieszkańcy Śląska i przyległych miast Małopolski chętnie korzystają także z jednej z najnowocześniejszych pływalni w regionie.

2008-06-09 10:04

Sport

Jaworzno posiada nowoczesne obiekty sportowe, które stają się arenami zawodów na europejskim poziomie.

2008-06-09 09:57

Kultura

Działalność kulturalna Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie to przede wszystkim koncerty i widowiska, festyny miejskie oraz propozycje kulturalne bardziej elitarne, organizowane w miejscach kameralnych - w salach teatralnych i galeriach.

Chcą kopać pod Jaworznem
2010-06-15 11:06

Chcą kopać pod Jaworznem

Przedsiębiorstwo HMS Niwka Coal Production Company stara się o uruchomienie, zlikwidowanej w 1999 r., kopalni Niwka-Modrzejów i eksploatację węgla pod Jaworznem. W związku z tym, że zamierzenia inwestora są niezgodne z planami miejscowymi oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prezydent Paweł Silbert odmówił uzgodnienia koncesji wydobywczej.