Główny Architekt

Teobald Jałyński

Główny Architekt opiniuje przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia całościowego i harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej oraz podejmuje działania mające na celu m.in. podniesienie jakości rozwiązań architektonicznych.

Kontakt:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 52
I Piętro, pokój nr 30
tel. (+48 32) 6181 625
e-mail: teobald.jalynski@um.jaworzno.pl