Główny Geodeta

Tadeusz Dębecki

Kontakt:
Wydział Geodezji i Kartografii
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 52,
I Piętro, pokój 39
tel. (+48 32) 6181 740
e-mail: tadeusz.debecki@um.jaworzno.pl