Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Bartosz Nowak

Kontakt:
Referat Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Urząd Miejski w Jaworznie
Plac Górników 5
parter, pok. nr 122
tel. (+48 32) 6181 652
e-mail: bartosz.nowak@um.jaworzno.pl