Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Maria Materla

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9b,
43-600 Jaworzno
telefon: 32 61 81 877
e-mail: maria.materla@mops.jaworzno.pl

Godziny przyjęć:

  • poniedziałki, wtorki, środy i piątki - 7.00 - 15.00
  • czwartki - 9.00 - 17.00