Pełnomocnik ds. Rozwoju

Krzysztof Ciemniewski

Pełnomocnik ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za inspirowanie, koordynowanie i monitorowanie działań prorozwojowych miasta: począwszy od opracowywania miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego, przez sprawny przebieg procedur przetargowych przy zbywaniu nieruchomości po skuteczne rozmowy z samymi inwestorami.

Podległe jednostki organizacyjne:

  • Wydział Inwestycji Miejskich
  • Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej
  • Biuro Obrotu Nieruchomościami
  • Biuro ds. Geologii
  • Wydział Skarbu
  • Wydział Urbanistyki i Architektury

Kontakt:
Wydział Inwestycji Miejskich
Urząd Miejski w Jaworznie
Plac Górników 5
II piętro, pok. 223,
tel. (+48 32) 6181 700
e-mail: krzysztof.ciemniewski@um.jaworzno.pl