Pełnomocnik ds. Wyborów

Artur Dzikowski

Kontakt:
Wydział Organizacyjny i Kadr
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
II  piętro, pok. nr 227
tel. (+48 32) 6181 643
e-mail: artur.dzikowski@um.jaworzno.pl