Sekretarz Miasta

Ewa Sidełko-Paleczny

Sekretarz Miasta zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania. Zajmuje się m.in. sprawami promocji miasta, odpowiada za gospodarkę etatami i sprawy pracownicze. Ponadto sprawuje kontrolę wewnętrzną i nadzoruje działalność komórek organizacyjnych Urzędu.

Podległe jednostki organizacyjne:

  • Biuro Promocji i Informacji
  • Biuro Rady Miejskiej
  • Wydział Administracji
  • Wydział Organizacyjny i Kadr
  • Wydział Informatyki
  • Specjalista ds. BHP

Kontakt:
tel. (+48 32) 6181 540
e-mail: ewa.sidelko-paleczny@um.jaworzno.pl