Skarbnik Miasta

Wiesława Osuszek

Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej Miasta, uczestniczy w przygotowywaniu przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta, nadzoruje m.in. wykonanie uchwały budżetowej oraz opracowuje sprawozdania finansowe.

Podległe jednostki organizacyjne:

  • Biuro Skarbnika Miasta
  • Wydział Budżetowo-Finansowy

Kontakt:
Biuro Skarbnika Miasta
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
II piętro, pok. 203
tel. (+48 32) 6181 590
E-mail: wieslawa.osuszek@um.jaworzno.pl