Tadeusz Kaczmarek - Zastępca Prezydenta Miasta

tadeusz_kaczmarekSekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta

tel. (+48 32) 6181 550
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl

Dzień przyjęć mieszkańców:

czwartek w godz. 15.00-17.00

Aby spotkać się z Zastępcą Prezydenta Miasta wystarczy na pół godziny przed wyznaczoną godziną przyjęć zgłosić się do sekretariatu prezydenta (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, I piętro), zarejestrować się i wypełnić wniosek opisując swoją sprawę. Rejestracji należy dokonać osobiście i tylko w dniu przyjęć.

Podległe jednostki organizacyjne:

  • Wydział Gospodarki Komunalnej
  • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  • Wydział Geodezji i Kartografii
  • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 Notka biograficzna:

Tadeusz Kaczmarek urodził się w 1962 r. Pochodzi z rodziny o tradycjach kolejarskich. Absolwent Nauk Społecznych Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przez ponad 20 lat pracował jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II. Jest doświadczonym samorządowcem - od 1998 r. nieprzerwanie był radnym Rady Miejskiej. W kadencji 1998-2002 był przewodniczący Komisji Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej, a w kolejnej kierował pracami Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych oraz był członkiem Komisji Edukacji. Od października 2008 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta został powołany 2 lutego 2011 r.