rada-miejska

Rada Miejska Jaworzna VI kadencji

Wybraną 21 listopada 2010 roku Radę Miejską w Jaworznie stanowi 23 radnych zrzeszonych w pięciu klubach: "Jaworzno Moje Miasto", "Wspólnie dla Jaworzna", "Platforma Obywatelska RP", "Skutecznie dla Jaworzna" oraz "Prawo i Sprawiedliwość".

radni Klubu "Jaworzno Moje Miasto" (5)
Jerzy Nieużyła
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne)
Kinga Jędrzejek
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne)
Dariusz Chrapek
okręg wyborczy nr 2 (Niedzieliska, Podwale, Warpie, Gigant, Podłęże I, Leopold)
Ewa Zuber
okręg wyborczy nr 2 (Niedzieliska, Podwale, Warpie, Gigant, Podłęże I, Leopold)
Jolanta Smoliło-Żabińska
okręg wyborczy nr 3 (Jeleń, Stara Huta, Podłęże II, Podłęże III, Pszczelnik)
radni Klubu "Skutecznie dla Jaworzna" (3)
Mariusz Burczy
okręg wyborczy nr 4 (Śródmieście, Pańska Góra, OTK, Osiedle Górnicze, Bory, Byczyna, Podlesie, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin)
Janusz Ciołczyk
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne)
Renata Chmielewska
okręg wyborczy nr 3 (Jeleń, Stara Huta, Podłęże II, Podłęże III, Pszczelnik)
radni Klubu "Wspólnie dla Jaworzna" (6)
Tadeusz Fudała
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne, Szczakowa)
Marian Tarabuła
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne, Szczakowa)
Teresa Smolaczyk
okręg wyborczy nr 2 (Niedzieliska, Podwale, Warpie, Gigant, Podłęże I, Leopold)
Paweł Kaczmarczyk
okręg wyborczy nr 3 (Jeleń, Stara Huta, Podłęże II, Podłęże III, Pszczelnik)
Danuta Milner-Brzóska
okręg wyborczy nr 3 (Jeleń, Stara Huta, Podłęże II, Podłęże III, Pszczelnik)
Wacław Chudzikiewicz
okręg wyborczy nr 4 (Śródmieście, Pańska Góra, OTK, Osiedle Górnicze, Bory, Byczyna, Podlesie, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin)
radni Klubu "Platforma Obywatelska RP" (5)
Grzegorz Piętak
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne, Szczakowa)
Krzysztof Dzierwa
okręg wyborczy nr 2 (Niedzieliska, Podwale, Warpie, Gigant, Podłęże I, Leopold)
Grzegorz Przybyłka
okręg wyborczy nr 3 (Jeleń, Stara Huta, Podłęże II, Podłęże III, Pszczelnik)
Paweł Bańkowski
okręg wyborczy nr 4 (Śródmieście, Pańska Góra, OTK, Osiedle Górnicze, Bory, Byczyna, Podlesie, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin)
Jerzy Małocha
okręg wyborczy nr 4 (Śródmieście, Pańska Góra, OTK, Osiedle Górnicze, Bory, Byczyna, Podlesie, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin)
radni Klubu "Prawo i Sprawiedliwość" (3)
Wiesław Więckowski
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne, Szczakowa)
Renata Gacek
okręg wyborczy nr 2 (Niedzieliska, Podwale, Warpie, Gigant, Podłęże I, Leopold)
Anna Lichota
okręg wyborczy nr 4 (Śródmieście, Pańska Góra, OTK, Osiedle Górnicze, Bory, Byczyna, Podlesie, Jeziorki, Wilkoszyn, Cezarówka Górna i Dolna, Koźmin)
radni Niezrzeszeni (1)
Krzysztof Lehnort
okręg wyborczy nr 1 (Pieczyska, Dobra, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Awaryjne, Szczakowa)

Prezydium Rady Miejskiej

Pracami Rady Miejskiej kieruje Przewodniczący Rady Miejskiej. Jego zadaniem jest organizowanie prac Rady, ustalanie porządku obrad Rady, zwoływanie sesji oraz przewodniczenie obradom. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania tych zadań jednego z trzech Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Paweł Bańkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Bańkowski

Paweł Bańkowski
Urząd Miejski w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 pok. 111,
tel.: (+48 32) 6181 554

Ewa Zuber - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Zuber

Ewa Zuber
Urząd Miejski w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 pok. 111,
tel.: (+48 32) 6181 554

Wiesław Więckowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wieslaw Wieckowski

Wiesław Więckowski
Urząd Miejski w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 pok. 111,
tel.: (+48 32) 6181 554

Paweł Kaczmarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Kaczmarczyk

Paweł Kaczmarczyk
Urząd Miejski w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33 pok. 111,
tel.: (+48 32) 6181 554