Miejski Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych

Na początku 2010 roku w Urzędzie Miejskim rozpoczął prace Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych. W związku z tym, że brakuje przepisów, które regulują kwestie nadawania nazw ulicom i placom, prezydent postanowił stworzyć miejską procedurę, która usprawni i uporządkuje nazewnictwo obiektów publicznych w Jaworznie.

mznopMiejskim Zespołem Nazewnictwa Obiektów Publicznych pokieruje Sekretarz Miasta - Ewa Sidełko-Paleczny. Jak tłumaczy, celem zespołu będzie stworzenie warunków do uporządkowanego i racjonalnego kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych w Jaworznie.

- W skład zespołu wchodzą nie tylko pracownicy magistratu ale także historycy, poloniści, radni Jaworzna oraz przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z naszym miastem. Do zadań zespołu należy także opiniowanie wniosków o nadanie lub zmianę nazw ulic oraz uporządkowanie samej pisowni ulic - tłumaczy Ewa Sidełko-Paleczny.

Zweryfikowania wymagają również uchwały Rady Miejskiej, wpisy do dokumentów tożsamości mieszkańców oraz oznakowanie pionowe ulic.

Do tej pory jedynym aktem prawnym, który przez lata regulował kwestie nazewnictwa było Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 1968 roku. Od tego czasu, w jego miejsce, nie pojawił się żaden nowy przepis.