Nowy program ograniczenia niskiej emisji

kominW listopadzie Rada Miejska przyjęła kolejny „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Jaworzna”, tym razem na lata 2013-2016. Nowy dokument wyznacza zasady dofinansowywania przez miasto inwestycji prowadzonych przez mieszkańców, polegających na montażu ekologicznych systemów grzewczych oraz układów kolektorów słonecznych.

Zorganizowane działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Jaworznie prowadzone są od 1995 r. Głównym założeniem przy tworzeniu programu na kolejne 4 lata było opracowanie dokumentacji pozwalającej na kontynuację realizowanego dotychczas programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.

W nowym dokumencie przyjęto m.in., że zakres dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji kolektorów w budynkach mieszkalnych pozostanie na takim samym poziomie jak dotychczas. Warto podkreślić, że analizy i obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o obecne ceny produktów i koszty nośników energii.

Pełna treść opracowania dostępna jest tutaj:

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2013 - 2016

Zobacz także: